Sertifikacija

Bilo da ste u postupku pokretanja implementacije ili sertifikovanja, u potrazi za novim telom za prenos ili samo trebate informaciju o mogućnostima za svoju firmu, kontaktirajte naš stručni tim, koji će vas voditi kroz proces i pružiti odgovore i sva rešnja !

Sertifikacija

Sertifikacija predstavlja postupak utvrđivanja da proizvod, usluga, organizacija ili pojedinac ispunjavaju zahteve relevantnog standarda. Postupak se završava zvaničnom potvrdom – sertifikatom o usaglašenosti, i upisom imaoca sertifikata u relevantan registar.

Sertifikat predstavlja pisanu garanciju izdatu od strane nezavisnog sertifikacionog tela, koji se izdaje nakon što se revizijom utvrdi da je određeni sistem, proizvod ili usluga u skladu sa zahtevima navedenih u standardu.

Korišćenje termina “akreditacija” kao alternative za sertifikaciju ili registraciju je greška, jer to znači nešto drugo. Jednostavno rečeno, akreditacija praktično predstavlja sertifikaciju sertifikacionog tela. Sertifikati izdati od strane akreditovanih sertifikacionih tela obično na tržištu imaju povećan kredibilitet.

Ocenjivanje usaglašenosti  predstavlja postupak vrednovanja proizvoda ili usluge, procesa, sistema, osobe ili organizacije u odnosu na zahteve  standarda ili u odnosu na tehničke propise, radi: potvrđivanja da proizvod ispunjava zadati nivo kvaliteta ili bezbednosti,     pružanja neposredne ili posredne informacije korisniku o karakteristikama i funkcionisanju proizvoda, povećanja poverenja kupaca i regulatornog – nadležnog državnog tela u proizvod, potkrepljivanja tvrdnji o proizvodu koje se koriste u njegovom reklamiranju i obeležavanju.

Lista Akreditovanih – Sertifikacionih tela u svetu

Prateći link preko zvanične stranice IAF-a , možete doći do liste nacionalnih Akreditacionih Tela, koje na svojim web stranicama poseduju listu akreditovanih sertifikacionih tela u svojoj zemlji.

Kako da dobjete sertifikat ?

HACCP AUDIT TIM  se bavim celokupnim rešenjima. Mi ne samo da ćemo za vas testirati postojeća rešenja i njihovu usklađenost prema standardu – mi za vas razvijamo rešenja u skladu sa standardom, zajedno s nezavisnim konsultantima kako bi ih implementirali, a potom i ocenili svoj sistem – rešenja. Mi dobro poznajemo standarde iznutra, i znamo kako preneti svoje znanje na vas i vaše ljude. Dakle, sve što vam je potrebno da bi vaša organizacija dobila sertifikat i da bi vas sertifikaciona kuća pozitivno ocenila  možemo vam pružiti na jednom mestu.

Kako odabrati sertifikacionu kuću – telo!

Prilikom odabira Sertifikacione kuće – tela, proverite dali je licencirano (ispunjava uslove da vrši ocenjivanje ) za relevantne standarde koje želite implementirati. Proverite dali je izabrana kuća (Sertifikaciono telo) – akreditiovano. Akreditacija nije obvezna i postoji veliki broj ne akreditovanih kuća u svetu (veoma često se usko bave specifičnim oblastima i procesima) a koja su veoma poštovane, međutim akreditacija vam pruža nezavisnu potvrdu od strane nacionalnog ili međunardno tela! Da biste proverili Sertifikaciono telo, obratite se nacionalnom Akredicionom telu u vašoj zemlji ili posetite Međunarodni akreditacioni forum i pregledajte listu sertifikacionih tela.

Sertifikacija – pružanje od strane nezavisnog tela pismene potvrde (Sertifikata) da proizvod, usluga ili sistem zadovoljava specifične zahteve – prpisane standardom.

Akreditacija – formalno priznanje od strane nezavisnog tela, opšte poznato kao akreditaciono telo, da sertifikaciono telo posluje u skladu s međunarodnim standardima.

Akreditacija

Akreditacija predstavlja zvaničnu potvrdu o kompetentnosti organizacije da pruži odgovarajuću uslugu ocenjivanja usaglašenosti ispitivanjem ili sertifikovanjem. Akreditovanje predstavlja postupak utvrđivanja kompetentnosti organizacija (stručnosti i iskustva kadrova, pogodnosti i primerenosti objekata i opreme) za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti.

U Srbiji akreditaciju sprovodi jedino Akreditaciono telo Srbije (ATS) koje je osnovala Republika Srbija i kome su povereni poslovi akreditacije u skladu sa Zakonom o akreditaciji.

ATS – Akreditaciono telo Srbije

Akreditovanje se završava aktom o akreditaciji (rešenje i li sl.), kao zvaničnim dokumentom ili dokumentacijom (više dokumenata) gde je, pored ostalog, navedena oblast za koju se dodeljuje akreditacija. Oblast akreditacije je obim poslova ocenjivanja usaglašenosti za koji je, u postupku akreditacije, utvrđena potrebna kompetentnost. Akreditacija se dodeljuje za sledeće poslove ocenjivanja usaglašenosti: ispitivanje, kontrolisanje, sertifikacija proizvoda i procesa, sertifikacija sistema menadžmenta, seritfikacija stručnih lica, etaloniranje.

IAF – International Accreditation Forum

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je svetska mreža akreditacionih tela i drugih strana zainteresovanih za ocenjivanje usaglašenosti, a glavna uloga mu je izrada i razvoj programa za ocenjivanje usaglašenosti koji se primenjuje na globalnom nivou. Članice IAF-a su akreditaciona tela (ATS) iz svih delova sveta, predstavnici industrije i akreditovanih sertifikacionih tela koji, kroz članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji, promovišu primenu jedinstvenog sistema multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju sertifikata koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovana od strane pomenutih akreditacionih tela.