Obuke

Education Center – HACCP TIM-a u saradnji sa partnerskim organizacijama organizuje obuku za potrebe HACCP-a . Mi razumemo poslovni uspeh i da on počinje sa ljudima. Mi svakodnevno kroz proces implementacije i sertifikacije vršimo interno ili externo ocenjivanje zaposlenih i procesa u kompanijama, tako da možemo iskreno proceniti performanse vaših zaposlenih i unaprediti iste.

Kako možemo pomoći organizacijama da budu uspešnije !

Bez obzira da li ste u proizvodnji ili uslugama, u razvijenom svetu ili rastu ekonomije, u velikim kompanijama ili malim…, sve što jednoj organizaciji treba da unapredi svoje zaposlene i njihovo znanje, mi Vam može pružiti! Naše usluge su dizajnirane kako bi se uskladile s svakim klijentom i sadrže sve što treba preduzeti kako bi polaznici usvojili najbolje prakse. Prenećemo naše iskustvo kako to postići i osigurati da se i dalje u toku poslovanja usvojene navike koriste i postanu navike.Zajedno sa svojim parnetima i nezavisninm timom stručnjaka bavimo se ekonomskim zahtevima moderne ekonomije, oblikovanim kroz standarde ili zahteve klijenenata, poslovne procese ili vaš poslovni potencijal. Implementiramo ove zahteve u formatu koji vam je potreban za organizaciju i da istevremeno omogući dinamičanu integraciju standarda.

U saradnji sa konsultantima i našim partnerima vršimo obuku pod akreditacijom RABQSA (SAD)/ Exemplar Global – lidera u svetu za obuke u oblasti HACCP ali i drugih navedenih standarda kao što su :

ISO 9001:2015 (Sistemi menadžmenta kvalitetom)
ISO 22000
:2018 (Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane)
GLOBALG.A.P. (Međunarodni standard za dobru praksu u agraru)
HALAL (Pravila i smernice za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim verskim običajima)
IFS (International Food Standard (Međunarodni standard za hranu))
BRC (British Retail Consortium standard)
FSSC 22000 (Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane)
GMP+ FSA (Dobra proizvođačka praksa za hranu za životinje)
ORGANIC (Organska proizvodnja hrane)

Uz periodično otvorene termine za obuku, nudimo InHouse Induvidual kao još jednu mogućnost. In-house obuke pogodne su za manje ili veće grupe iz iste organizacije, tj. kada organizacije žele da obuče veći broj polaznika ili imaju specifične zahteve. RABQSA (USA) / Exemplar Global kursevi upravo odgovaraju ovim zahtevima, jer se organizuju za svaku firmu zasebno, a program predavanja se posebno osmišljava kako bi odgovorio na specifične zahteve i poslovanje iste.

Prednosti ovih vrsta obuka su prilagođenost obuke u skladu sa potrebama Vaše kompanije, ušteda na troškovima, pristupačna cena, prilagodljivost termina obuke (obuka se održava u dogovoru sa Vama, u terminima koji Vama odgovaraju), ne narušava se svakodnevno poslovanje Vaše firme (mogućnost održavanja u Vašem ili našem poslovnom prostoru).