EXTERNI AUDIT – HACCP

Podnosilac zahteva (required)

Vaša e-mail adresa (required)

Poslovno ime privrednog društva koje podnosi zahtev (required)

Vaša kontakt telefon

Tekst Vašeg zahteva za Eksterni Audit

EXTERNI AUDIT

Kako bi pomogli našim klijentima da reše današnje poslovne izazove, naši Auditori analiziraće vaš postojeći sistem i oceniti uskladjenost sa zahtevima standarda.

Naša preporuka je da pre formalne ocene usaglašenosti sistema – sertifikacije, iskoristite mogućnost AUDIT HACCP.RS TIMA koji će na Vaš zahtev izvrši pred pregled uskladjenosti procesa sa zahtevima standarda i pomoći Vam (ako je to potrebno) u identifikaciji područja koje je potrebno prilagoditi za pozitivnu ocenu suklađenosti i postizanje sertifikata.

Uz našu pomoć pruža Vam se mogućnost da svoje procese – Sertifikujete od strane Medjunarodno priznatog akreditacionog tela, i dobijete međunarodno priznat Sertifikat,  što pruža dodatnu sigurnost za vašu organizaciju jer su sertifikati koje ćete da posedujete medjunarodno priznati i nepristrasni. Ovakva potvrda – sertifikacija smanjuje rizik poslovanja, i predstavlja prednost prilikom odlučivanja za vas i vaše klijente, a naša stručnost i implementirano znanje doneće vam dodatno poverenje kod klijenata.