GAP | GlobalGAP

Global G.A.P

GLOBAL GAP
Standard dobre poljoprivredne prakse

Od svih standarda u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji Evropske Unije, prvo i slobodno možemo reći  najvažnije mesto zauzima EUREPGAP (European Retail Product and Good Agricultural Practice). Ovaj standard propisuje uslove proizvodnje, mehanizme inspekcije i sertifikaciju proizvoda, a koristi se i pod imenom GlobalGAP (pošto je prevazišao okvire EU i postao globalan zahtev u skoro svim trgoviniskim lancima poljoprivrednim proizvodima).

Bez obzira što se GLOBALGAP dobrovoljno implementira u stočarskoj i poljoprivrednoj proizvodnji, on danas predstavlja imperativ kvaliteta. Prvenstveno je stvoren kako bi pružio informaciju potrošaču na koji način je proizveden određeni poljoprivredni proizvod kojeg kupuje.  Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici itd., dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka poverenja u institucije zadužene za kontrolu bezbednosti hrane u Evropskoj uniji. Evropska asocijacija distributera i trgovaca na malo (Euro-Retailer Produce Working Group – EUREP) je zbog toga izradila dokumenta GLOBAL G.A.P kako bi na najbolji način zaštitili zdravlje svojih potrošača. Pod sve većim uticajem “zagađenja” na poljoprivrednu proizvodnju, a samim tim i na zdravlje potrošača u današnje vreme, nametnulo je trgovcima (a samim tim i proizvođačima), nove zahteve potrošača koji želi znati ne samo odakle potiče proizvod kojeg kupuje, već i njegovu zdravstvenu ispravnost, a koja se u potpunosti može iščitati na svakom proizvodu koji proizilazi iz procesa koji su  sertifiokovanim pod GlobalGAP-om.

GLOBALGAP detaljno prati proces proizvodnje u kojoj su se poštovala načela standarda kao što su: briga o okolini, sa minimalnim uticajem na njega, zdravlje životinja, integrisana poljoprivredna proizvodnja, briga o higijeni u rukovanju prehrambenim proizvodima, poštovanje opštih zahteva zdravlja i sigurnosti zaposlenih u poljoprivredi i poštovanje posebnih normativa u postupanju s radnicima okom proizvodnje.

Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom sistema GlobalGAP su mnogobrojne počev od povećanja bezbednosti agrarnih proizvoda, smanjenje opasnosti od trovanja hranom, odgovornost proizvođača prema zaštiti čovekove sredine, poboljšanje komunikacije unutar lanca snabdevanja, briga o zaposlenima, stalna kontrola, veća konkurentnost na tržištu, smanjenje troškova,     smanjenje broja zakonskih tužbi, usklađenost sa zakonima i propisima, omogućuje pristup na međunarodnom tržištu i svo do povećanje poverenja kupaca i drugih zainteresovanih strana.

Principi GlobalGAP-a su:

Ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija;
Higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda;
Obezbeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti uz obezbeđenje sledljivosti;
Jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju (potvrda da je sve rađeno kako treba);
Međusobna komunikacija i razmena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda;
Briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj;
Odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu;
Briga za dobrobit životinja na farmi.

Implementacija GlobalGAP-a se vrši kroz individualni pristup našeg tima konsultanata sa klijentima, primenjujći mogućnost prilagođavanja naših usluga, kako bi na najbolji način odgovorili Vašim specifičnim potrebama. Postupak uvođenja obuhvata definisanje područja primene i svrhe GLOBALGAP sistema, upravljanje razvojem i primenom GLOBALGAP sistema, utvrđivanje ispunjenja zakonskih normi, pravilnika, izrada dokumenata GLOBALGAP sistema, praćenje, merenje i kontrola proizvodnje agrarnih proizvoda.

Kontrola proizvodnje agrarnih proizvoda obavlja se kroz tri modula, i to modul za sva poljoprivredna dobra koji sadrži kontrolne tačke primenljive za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje i za stočarstvo, modul za biljne kulture-koji je formulisan za kontrolu biljnih proizvod i modul za voće i povrće-koji predstavlja ček-listu za proveru poljoprivrednih proizvoda koji se svrstavaju u voće i povrće.

Prilikom sertifikacije, proizvođači se opredeljuju za neku od sledećih opcije:

  1. Pojedinačna sertifikacija poljoprivrednog proizvođača,
  2. Grupna sertifikacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (“PMO” ili druga kooperativa ili zadruga) koji su uveli GLOBALGAP sistem menadžmenta,
  3. Predstavljaju pojedinačnu, odnosno grupnu sertifikaciju po tzv. „benchmarking“ metodu.

 

Zašto je GLOBALP GAP jednako dobar za Vas koliko i za potrošače?

GlobalGAP (sistem menadžmenta u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji hrane) ključna je referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu koja prati zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj GlobalGAP-a je jačanje poverenja kod kupaca sa aspekta kvaliteta i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih i drugih primarnih proizvoda kao i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu dosadašnjim načinom poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti zaposlenih u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoja životinja.

Svi trgovci na malo svježim poljoprivrednim proizvodima zahtevaju da njihovi dobavljači budu usklađeni sa najvišim nacionalnim ali globalnim zahtevima sigurnosti prehrambenih proizvoda i pozitivnom praksom u proizvodnji. Sve učestalije brojni potrošači zahtevaju i proizvode “sa niskim ekološko-socijalnim uticajem” – garancijom kvaliteta. Proizvodnja danas mora odgovarati na sve veće zahteve potrošača prema sigurnosti proizvoda, zdravstvenoj ispravnosti, ekološkoj i društvenoj svesti. Uvođenjem GLOBALGAP-a, omogućuje se čvrsta ugovorna osnova za lakši pristup proizvođača tržištu s jedne strane, i potpuna sledljivost proizvoda za potrošača od police u trgovini pa do proizvodnog polja s druge strane gde sve počinje. Ovakva doslednost stvara simbiozu proizvođača, trgovca i potrošača, a samim tim dugoročno garantuje prodaju vaših proizvoda i omogućava rast i nove planove proizvodnje.

Primena Global Gap standarda

GlobalGap je standard koji se koristi pre proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na farmi (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji proizvoda sve dok finalni proizvod ne napusti farmu. GlobalGap sertifikaciju vrši više od 100 nezavisnih i akreditovanih sertifikacionih tela u više od 80 država širom sveta, a sertifikat je dostupan za sve poljoprivredne proizvođače koji iskažu volju da uvedu GlobalGap sertifikat.

GlobalGap uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije. GlobalGap se sastoji od seta dokumenata koje je neophodno primeniti u proizvodnji (Generalne odredbe, Kontrolne tačke, Usklađenost kriterijuma i Kontrolna lista).

Prednosti Global Gap sertifikata za Vašu kompaniju!

GlobalGAP je jedinstven standard koje je primenljiv na sve tipove primarnih proizvoda za čiju proizvodnju se razvijaju specijalizovani zahtevi i to u: Biljnoj proizvodnji, stočnoj proizvodnji i akvakulturi. Standard naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane, povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu, evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine, povećava profit, daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde.

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  biljne proizvodnje:
– Voće i povrće
– Cveće i ukrasno bilje
– Kombinovani usevi, stočna hrana
– Zelena kafa i čajevi

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  stočne proizvodnje:
– Goveda i ovce
– Mlečni proizvodi
– Svinje
– Živina

Global GAP kategorije pri standardizaciji –  akvakulture:
– Salmonidne ribe (pastrmka, losos…)
– Škampi
– Siluride (pangasius, som)
Tilapia

Sertifikacije Global GAP-a

Postupak sertifikacije Global GAP-a podrazumeva posetu ocenjivača koji utvrđuje usaglašenost sa zahtevima GLOBALGAP-a, predlaže inovativne ideje u pogledu ispunjenja zahteva i predlaže mere za unapređenje. Sertifikat delom služi za komunikaciju između proizvođača i trgovaca, gazdinstva koja proizvode više proizvoda se redovno proveravaju jednom godišnje i eventualno, u retkim slučajevima moguće su dodatne nenajavljene posete, sertifikacija se odnosi na registrovane površine i proizvode individualnog proizvođača (grupe proizvođača, zadruge), a sertifikat važi godinu dana.

Više detalja možete pronaći na stranici:  www.globalgap.org