IFS | International Food Standard

International Food Standard

 IFS | International Food Standard

Potrošači i zakonodavni okviri sve više zahtevaju da proizvodi-hrana koju jedemo pruža visok nivo kvaliteta i bezbednosti, zato je nužno obezbediti sprovođenje zahteva standarda za bezbednost hrane duž celog lanca proizvodnje hrane.

Članovi Nemačke asocijacije trgovaca na malo – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) i njen francuski pandan – Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), kao i slične italijanske organizacije: COOP, CONAD, Federdistribuzione, su zajedno kreirale IFS standard kvaliteta i bezbednosti hrane, pre svega za svoje robne marke, čija namera je ocenjivanje dobavljača hrane i sistema kvaliteta u skladu sa zajedničkim pristupom.  Međunarodni standard za hranu prvenstveno je usmeren na proizvođače koji proizvode privatne robne marke, da kroz pošovanje standarda daju veću sigurnost trgovačkim lancima da će proizvodi koje prodaju pod svojim robnim markama biti sigurni i kvalitetni. IFS podržavaju gotovo svi svetski trgovački lanci. Kao i ostale GFSI norme, IFS omogućava Vašoj kompaniji da posluje u skladu s zahtevima trgovačkih lanaca i očekivanjima kupaca.

U ovom trenutku najviše IFS sertifikata izdato je u Evropi, ali se zahvaljujući globalizaciji, broj IFS sertifikata u svetu stalno povećava. Neki od trgovaca na malo koji su prihvatili IFS standard su: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard Surgelés, Provera (Cora and Supermarchés Match), Système U, COOP, CONAD i Unes. Devet od deset najvećih evropskih lanaca prodaje hrane koristi IFS kao svoj standard za bezbednost hrane i rade zajedno na njegovom unapređenju. Svi oni učestvovali su u izradi IFS verzije 5.

IFS standard je prihvaćen od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane – GFSI (Global Food Safety Initiative), kao što je i holandski HACCP. Svi proizvođači ili trgovci brendiranom hranom, koji sarađuju sa gore pomenutim trgovinskim lancima moraju biti sertifikovani prema IFS.

Ciljevi IFS standarda su da uspostavi zajednički standard s jedinstvenim sistemom vrednovanja, rad sa akreditovanim certifikacionim telima i kvalifikovanim IFS odobrenim auditorima, osigura transparentnost u celom lancu proizvodnje hrane i smanjenji troškove kako za proizvođače hrane tako i za trgovce.

Implementacija IFS standarda predstavlja ulaznicu u krug dobavljača velikih trgovinskih lanaca, ali je takođe i šansa da se demonstrira opredeljenost za bezbednost hrane, njen kvalitet i legalnost, kao i za rad na stalnom unapređenju.

Standard se može primeniti na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju. Zahtevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa – GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa – GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa – GHP (Good Hygiene Practice). Struktura IFS standarda odgovara strukturi ISO 9001, sa fokusom na bezbednost hrane, HACCP, higijenu, proces proizvodnje i poslovno okruženje.

IFS Food je GFSI priznati standard koji propisuje zahtjeve za bezbednost i kvalitet hrane za proizvođače prehrambenih proizvoda. IFS Food standard primjenjiv je na sve proizvođače hrane ali, kako je ranije naglašeno posebno je razvijen za proizvođače privatnih robnih marki jer sadrže brojne zahteve za poštivanje proizvođačkih specifikacija.

IFS Food verzija 6, razvijena je uz saradnju sertifikacijskih tela, trgovaca, industrije i ugostiteljskih objekata iz celog sveta.

Područja koja pokriva IFS Food standard:
Odgovornost najviše uprave
Ssitem upravljanja kvalitetom i sistem upravljanja bezbednosšću hrane
Upravljanje resursima
Upravljanje procesom proizvodnje
Mjerenje, analizu i poboljšavanje

FS Logistic je standard za auditiranje svih logističkih poslova vezanih za hranu i neprehrambene proizvode, ti poslovi uključuju: transport, skladištenje, distribuciju, utovar i istovar, itd. To se odnosi na sve vrste aktivnosti uključujući isporuku hrane u procesu transporta,  železnicom ili brodom, u smrznutom, rashlađenom stanju ili pri ambijentalnim uslovima.

IFS Logistic pokriva i logističke usluge, prilikom kojih kompanija rukuju već upakovnim proizvodima i to su:
Transport
Pakovanje u sekundarnu ambalažu
Skladištenje i/ili distribucija

IFS Food sertifikat nudi brojne prednosti za kompanije koje teže ka kvalitetu, bezbednosti hrane i zadovoljstvu kupaca, a samim tim osigurava konkurentnu prednost na tržištu.

IFS - Certification

Prilikom implementacije IFS standarda, svako može da razvije rešenje koje mu najviše odgovara. Tokom provere, IFS proverivač isključivo proverava da li određeno rešenje funkcioniše i da li ono garantuje bezbednost proizvoda. IFS ne traži specifične procedure niti mašine ako one nisu potrebne za bezbednu proizvodnju.

IFS sistem ocenjivanja ukazuje na razlike u implementaciji. Ocenjivač ima mogućnost da oceni implementaciju uz pomoć ocene odstupanja. Uz pomoć IFS standarda dobija se realna slika preduzeća koja obezbeđuje dobru osnovu, sa koje se može započeti unapređenje sistema. Ovaj standard ostavlja period od 12 meseci tokom kog se moraju popraviti odstupanja koja su utvrđena tokom provere. To daje preduzeću vreme da razvije sopstveno rešenje koje odgovara njenim procesima. Međutim, neusaglašenosti koje se odnose na bezbednost hrane ili zakonske zahteve moraju se rešiti momentalno.

Pokazalo se da su preduzeća koja su prihvatila IFS standard poboljšala odnose sa kupcima i  popravila svoju konkurentsku poziciju. To je zato što se proces proizvodnje struktuira na nov način tokom čega se pronalaze mesta koja je moguće unaprediti.

IFS predstavlja odlično kontrolisan sistem. Osim što se sa svakim sertifikacionim telom ovlašćenim da vrši proveru prema IFS standardu zaključuje ugovor, svake dve godine se vrši provera stručnosti proverivača. IFS sertifikaciona tela moraju imati akreditaciju prema EN 45011 standardu za sertifikaciju prema IFS standardu. Kada ispune te zahteve, sertifikaciona tela mogu biti uneta u bazu i postati dostupna zainteresovanim stranama. Nakon akreditacije, sertifikaciona tela moraju potpisati ugovor o saradnji sa vlasnicima IFS-a.

Osnovni zahtevi za proverivače prema IFS standardu su:
Iskustvo u proverama (najmanje 10 provera u prethodne 2 godine),
Efektivno znanje HACCP principa,
Kvalifikovanost u menadžmentu kvalitetom,
Proverivači mogu vršiti provere isključivo u svojoj stručnoj oblasti (najmanje dve godine profesionalnog iskustva u toj oblasti ili najmanje 10 provera u toj oblasti),
Proverivači moraju položiti pismeni i usmeni ispit.

Konačno, proverivači koji zadovolje ove zahteve mogu raditi provere prema IFS standardu samo za jedno IFS sertifikaciono telo. IFS je jedini standard za bezbednost hrane koji ovlašćuje proverivače putem ispita. Svaki proverivač mora polagati ispit na dve ili četiri godine u zavisnosti od skorijih rezultata. Kroz sistem ispita, IFS obezbeđuje da samo kvalifikovani proverivači vrše proveru prema IFS standardu.


Prednosti implementacije IFS standarda !

Iskazivanje opredeljenosti za isporuku bezbedne hrane dobrog kvaliteta, sertifikacija prema IFS-u smanjuje troškove internih i eksternih provera korišćenjem jedinstvenog standarda, olakšano poštovanje zakonskih obaveza i propisa,
Proces sertifikacije podržava kontinuirano poboljšanje kroz nadzor i korektivne mere, povećava se reputacija preduzeća, snaga brenda i korporativna slika.

Svaki IFS standard ima istu osnovnu strukturu i podeljen je na 4 dela:
1. Protokol provere :
Proces revizije, od početnog zahteva kompanije do izdavanja IFS sertifikata,
Ocenjivanje i sistem bodovanja,
Učestalost provera (uglavnom jednom godišnje),
Tipovi provera (inicijalna, provera za obnavljanje sertifikata i kontrolne provere),
Izbor sertifikacionog tela i sklapanje ugovora,
Uslovi za izdavanje sertifikata.

2. Spisak zahteva (tehnička ček lista) – Ček lista sadrži oko 250 zahteva, koji obrađuju pet osnovnih tema:
Odgovornost višeg menadžmenta,
Sistem upravljanja kvalitetom,
Upravljanje resursima,
Proces proizvodnje,
Merenje, analize, unapređenja.

3. Zahtevi za akreditaciona tela, IFS sertifikaciona tela i IFS proverivače odnose se pre svega na obrazovanje, iskukstvo i kompetencije proverivača.

4. Zahtevi u vezi sa izveštajem sa provere, akcionim planom i sertifikatom predstavljaju formr dokumenata, kako bi svi dokumenti bili slični, bez obzira na državu u kojoj se provera vrši, na jezik ili sertifikaciono telo koje je proveru sprovelo.

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca. Osnovni ciljevi standarda su da uspostavi opšti standard sa jedinstvenim sistemom ocenjivanja, da radi sa akreditovanim sertifikacionim telima i visoko kvalifikovanim i ovlašćenim ocenjivačima, da obezbedi uporedivost i transparentnost kroz ceo lanac snabdevanja, da smanji troškove i uštedi vreme, kako dobavljačima tako i trgovinskim lancima.